Strefa
pacjenta

Sprawdź swoje wyniki i poznaj zalecenia przed wykonaniem badania.

Rejestracja
on-line

Wybierz odpowiadający Ci termin, podaj swoje dane, potwierdź… i już.

Medycyna
Pracy

Zakres usług

Nasze świadczenia medyczne

Zapraszamy do wykonywania badań USG w przychodni NOVA w Kościerzynie
Ze skierowaniem od lekarza rodzinnego przychodni NOVA - bezpłatnie.

Rejestracja odbywa się telefonicznie - tel: (58) 680 99 99 lub osobiście w rejestracji przychodni NOVA.
Więcej o badaniu USG
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla chorych pacjentów świadczy dla Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

ul. Piechowskiego 36
tel.: 58 686 08 88
Przejdź na stronę szpitala
Zapraszamy pacjentów
do rejestracji on-line
Aby rejestrować się on-line należy podać w rejestracji swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

Po aktywacji konta można dokonywać rejestracji.
Przejdź do rejestracji on-line

Medycyna Pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami profilaktycznym badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach. Badania kończą się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak lub występowanie przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na danym stanowisku bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Badania profilaktyczne przeprowadzana są na koszt pracodawcy, który zobowiązany jest do przechowywania orzeczeń lekarskich. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 352).

Badania profilaktyczne wykonujemy na podstawie skierowania od pracodawcy w ramach zawarcia umowy z NOVA Sp. z o.o. Dysponujemy zapleczem diagnostycznym i w ramach niżej wymienionych badań wykonujemy wszelkie konsultacje specjalistyczne niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poradnia Medycyny Pracy oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań:

 • wstępnych - wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
 • okresowych - przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,
 • kontrolnych - obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Ponadto w ramach medycyny pracy przeprowadzamy badania:

 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • szczepienia ochronne.

Godziny pracy lekarza przyjmującego

Poradnia Medycyny Pracy obsługuje pracowników firm, które posiadają podpisaną umowę z NOVA Sp. z o.o.

Poradnia Medycyny Pracy czynna w środę w godzinach: 11.00 – 16.00
 • Pielęgniarka
  Elżbieta Czajkowska - 11.00 - 16.00
 • Lekarz
  Jerzy Michalak - 14.00 - 16.00