NOVA WIELKI KLINCZ ◆ 58 686 14 24

ul. Derdowskiego 3 / 83-423 Wielki Klincz

NOVA KOŚCIERZYNA ◆ 58 680 99 99

ul. Piechowskiego 55 / 83-400 Kościerzyna

Strefa
Pacjenta

Sprawdź swoje wyniki i poznaj zalecenia przed wykonaniem badania.

Rejestracja
on-line

Wybierz odpowiadający Ci termin, podaj swoje dane, potwierdź… i już.

Koronawirus
Informacje

Zakres usług

Nasze świadczenia medyczne

Zmiany godzin pracy w Przychodni NOVA w Wielkim Klinczu
Poniedziałek: 8.00 - 14.00
Wtorek: nieczynne
Środa: 8.00 - 14.00
Czwartek: 8.00 - 18.00
Piątek: nieczynne
Kontakt i lokalizacja
Zapraszamy do wykonywania badań USG w przychodni NOVA w Kościerzynie
Ze skierowaniem od lekarza rodzinnego przychodni NOVA - bezpłatnie.

Rejestracja odbywa się telefonicznie - tel: (58) 680 99 99 lub osobiście w rejestracji przychodni NOVA.
Więcej o badaniu USG
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla chorych pacjentów świadczy dla Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

ul. Piechowskiego 36
tel.: +48 58 680 00 35
Przejdź na stronę szpitala
Zapraszamy pacjentów
do rejestracji on-line
Aby rejestrować się on-line należy podać w rejestracji swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

Po aktywacji konta można dokonywać rejestracji.
Przejdź do rejestracji on-line

Uwaga pacjenci

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem apelujemy do Państwa o ograniczenie osobistych wizyt w przychodni do sytuacji wyjątkowych.

Prosimy o korzystanie z porad telefonicznych. Jeżeli masz problem – Zadzwoń! – Lekarz udzieli porady, wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Dla dobra wszystkich prosimy o potraktowanie pośby bardzo poważnie.

NOVA Kościerzyna

NOVA Wielki Klincz

Zawieszamy do odwołania:

Aktualne zasady funkcjonowania przychodni.

Jeśli masz jakikolwiek problem medyczny, zadzwoń do nas i umów się na teleporadę.

Proszę, bądź cierpliwy. Tygodniowo przyjmujemy,w ramach teleporad i wizyt osobistych, bardzo dużo pacjentów, a panie w rejestracji dodatkowo rozmawiają jeszcze z wieloma innymi osobami, by wyjaśniać wszelkie bieżące niejasności, umówić szczepienia, badania laboratoryjne…

Rozumiemy, że czasami trudno się dodzwonić, ale dokładamy starań, by dla każdego znaleźć czas.

Nadal nasza praca opiera się na teleporadach, od tego zawsze zaczynamy.

Taki jest schemat postępowania :

  1. W razie jakiegokolwiek problemu zdrowotnego ZADZWOŃ do przychodni. Odpowiedz na wszystkie pytania rejestratorki/pielęgniarki, zarejestruję Cię do lekarza na dany dzień i orientacyjną godzinę. Bądź cierpliwy lekarz do Ciebie oddzwoni.
  2. Jeśli problem uda się rozwiązać w trakcie rozmowy, lekarz udzieli ci wyjaśnień, wystawi recepty, skierowania (większość w wersji elektronicznej) czy zwolnienie lekarskie on-line.
  3. Jeśli lekarz uzna, że powinieneś zostać zbadany, umówi się z Tobą na konkretną godzinę, abyś w miarę możliwości nie spotkał się w przychodni z innymi chorymi. Proszę zadbajcie też o to, by Wasi rodzice, dziadkowie, starsi sąsiedzi nie przychodzili osobiście do lekarza! Wierzcie mi, że wiele ich potrzeb możemy zabezpieczyć w czasie rozmowy telefonicznej.

Dobra przychodnia, dobry lekarz w tym trudnym czasie, to lekarz, który z wami rozmawia przez telefon. Osobiste spotkania tylko wtedy, gdy to niezbędne. Pamiętajcie o tym! Uwierzcie, że to jest wyraz naszej troski o Was! Proszę, noście maski ochronne, myjcie ręce i unikajcie zgromadzeń.

Dystans społeczny – to najlepsza profilaktyka.

Aktualne zasady funkcjonowania przychodni.

Jeśli masz takie objawy, jak:

koniecznie POZOSTAŃ W DOMU, ogranicz kontakty społeczne do minimum i zadzwoń do przychodni.

Jeśli w trakcie teleporady lekarz potwierdzi podejrzenie zakażenia, wystawi skierowanie na badanie w kierunku SARS-CoV2, a ty dostaniesz numer tego skierowania.

Pacjent mobilny – umawia się telefonicznie na badanie w punkcie drive-thru –lista punktów i numery telefonów jest umieszczona na stronie internetowej POW NFZ.

Pacjent niemobilny – tj. pacjent nie posiadający samochodu lub z innych przyczyn nie opuszczający domu, zostanie zgłoszony do Sanepidu, który w kolejnych dniach wyśle wymazobus, by badanie zostało wykonane w miejscu pobytu chorego.

Kwarantanna

Skierowanie na badanie w kierunku SARS-CoV2 jest obecnie równoznaczne z nałożeniem kwarantanny. Od 28 listopada 2020r.   kwarantanna na pacjenta, skierowanego na test, nakładana jest w dniu skierowania a nie jak dotąd od dnia następnego i nakładana automatycznie na okres 10 dni. Jeśli w trakcie jej trwania pacjent otrzyma negatywny wynik badania, kwarantanna zostaje automatycznie zakończona.

W kolejnym dniu możesz więc opuścić dom. Jeśli wynik badania będzie pozytywny,czyli potwierdzający obecność koronawirusa, kwaratanna zamienia się w izolację domową. Kwarantanna ulega zawieszeniu na czas dojazdu do miejsca pobrania wymazu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w punkcie drive-thru oraz powrotu do miejsca jej odbywania.

Kwarantanna nie dotyczy osób mieszkających razem z pacjentem w trakcie diagnostyki w kierunku SARS-CoV2. Obligatoryjnie i automatycznie objęci są nią domownicy mieszkający z pacjentem zakażonym koronawirusem. 

Wszystkie decyzje dotyczące kwarantanny,tak pacjenta podejrzanego o infekcję Covid-19, jak i osób z kontaktu z osobą chorą, podejmuje SANEPID.

Lekarz nie ma możliwości skracania/odwoływania kwarantanny!

Izolacja domowa

U osób bezobjawowych izolacja domowa trwa 10 dni, liczone od dnia uzyskania dodatniego wyniku potwierdzające go obecność wirusa SARS-Cov2.

U osób objawowych izolacja może zostać zakończona po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Izolacja może być wydłużona przez lekarza, jeśli objawy infekcji są nadal obecne. W 8-10 dobie trwania izolacji powinna odbyć się teleporada celem oceny konieczności przedłużenia izolacji. 

PACJENT OBJĘTY KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ DOMOWĄ NIE POTRZEBUJE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO.

Od 24.10.2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu kwarantanną lub izolacją domową. ZUS udostępnia dane pracodawcom.

Od 3.11.2020 r. osoby mieszkające razem z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 mają obowiązek poddać się kwarantannie.

Kwarantanna rozpoczyna się automatycznie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również opiekunom dzieci do 14 rż., dzieci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności do 18 rż. lub opiekunom innych członków rodziny, jeśli wymienione osoby są na kwaratannie lub w izolacji domowej.

Przeciwciała Anty SARS-CoV-2

Obecność przeciwciał anty SARS-CoV-2 wklasie IgM i IgG może świadczyć o niedawnym zakażeniu. Pacjent, u którego stwierdzono przeciwciała zarówno w klasie IgM, jak i IgG prawdopodobne znajduje się w okresie pomiędzy 14. a 21. dniem od zakażenia. Badania na obecność tych przeciwciał mają jednak niską swoistość i czułość, na ich podstawie nie można obecnie podejmować decyzji o izolacji pacjenta. Według aktualnych wytycznych pacjent, u którego stwierdzono obecność przeciwciał, a który nie ma objawów infekcji, powinien mieć zrobiony wymaz w kierunku SARS-Cov-2. Na podstawie wyniku wymazu, lekarz podejmuje dalsze decyzje.